Điều khoản sử dụng


Đầu tiên, mọi khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SkypeVietnam.com phải nhận thức rõ ràng rằng SkypeVietnam.com không có bất kỳ mối liên hệ nào với Skype.com. SkypeVietnam.com và Skype.com là hai website cung cấp những sản phẩm dịch vụ riêng biệt và của hai công ty hoàn toàn độc lập.
Mọi thông tin, hình ảnh được SkypeVietnam.com truyền tải dưới bất cứ hình thức nào đều không phải là đại diện của Skype.com. SkypeVietnam.com cũng có quyền từ chối mọi trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, giải thích đối với các sản phẩm, dịch vụ của Skype.com.

SkypeVietnam không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong lãnh thổ Việt Nam. Do đó nếu bạn đang sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam, đề nghị không sử dụng dịch vụ của SkypeVietnam. Các yêu cầu đăng ký tài khoản của khách hàng xuất phát từ trong lãnh thổ nước Việt Nam sẽ không được hệ thống SkypeVietnam chấp nhận.

SkypeVietnam tạo điều kiện cho quý khách sử dụng trang web (“Website” hoặc “Site”) bao gồm thông tin, tài liệu, phần mềm và sản phẩm (gọi chung là “Tài liệu”) và những điều kiện được thiết lập trong tài liệu (“Điều khoản sử dụng”). Bằng việc truy cập và sử dụng trang Web, bao gồm việc truy cập hoặc sử dụng bất cứ một Tài liệu hoặc Dịch vụ nào, quý khách phải chấp nhận bị ràng buộc bởi những Điều khoản sử dụng này. Nếu quý khách không muốn bị ràng buộc bởi những Điều khoản sử dụng này, thì quý khách sẽ không được truy cập hoặc sử dụng trang Web, Tài liệu hoặc bất kỳ dịch vụ nào. Nếu muốn sử dụng các Tài liệu hoặc Dịch vụ, quý khách sẽ phải chấp nhận bị ràng buộc bởi những Điều khoản sử dụng này.


SkypeVietnam có thể sửa đổi Tài liệu, Dịch vụ và Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo và những sửa đổi đó sẽ lập tức có hiệu lực ngay sau khi sửa đổi. Ngoài ra, khi sử dụng những Tài liệu hoặc Dịch vụ đặc biệt, quý khách sẽ phải tuân theo tất cả những thỏa thuận, nguyên tắc, quy định đã đăng tải áp dụng cho những Tài liệu hoặc Dịch vụ đó mà có thể chứa những điều khoản và quy định ngoài những quy định có trong Điều khoản sử dụng. Do đó, tất cả những nguyên tắc hoặc quy định đó được kết hợp để tham chiếu tới Điều khoản sử dụng.

TÍNH PHÍ CUỘC GỌI
Thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi được tính làm tròn đến phút tiếp theo và sẽ được tính tiền tròn phút. Cước phí mỗi cuộc gọi được làm tròn đến đồng xu (cent) tiếp theo. SkypeVietnam dựa vào theo dõi trả lời để xác định cuộc gọi được trả lời từ khi nào. Theo dõi trả lời là dấu hiệu được gửi tới bởi vật thiết bị kết nối với cuộc gọi để chỉ ra thời điểm bắt đầu cuộc gọi. Theo dõi trả lời thường được nhận khi một cuộc gọi được trả lời; tuy nhiên, theo dõi trả lời cũng có thể được tạo ra bởi hệ thống thư thoại (voicemail), thiết bị trao đổi cá nhân, và thiết bị trao đổi liên tổng đài. Quý khách phải thông báo cho chúng tôi những khoản cước phí mà quý khách thấy không đúng bằng văn bản trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh khoản phí nếu không quý khách sẽ phải từ bỏ quyền khiếu nại đối với những khoản phí đó.


CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ, PHỤ PHÍ VÀ PHÍ KẾT NỐI
Thẻ gọi SkypeVietnam với phí dịch vụ hàng tháng bằng 0 áp dụng cho tất cả các tài khoản khách hàng và chỉ tính phí vào mỗi phút khách hàng thực hiện cuộc gọi thành công. Không tính phí kết nối vào thời điểm thực hiện mỗi cuộc gọi và nhận trả lời.
Tuy nhiên giá cước gọi điện thoại đến các nước sẽ phụ thuộc vào giá cước viễn thông của các mạng điện thoại ở nước gọi đến, do đó giá cước gọi điện của SkypeVietnam có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi giá cước niêm yết trên website SkypeVietnam tại địa chỉ http://skypevietnam.com/gia-cuoc để cập nhật giá cước mới nhất.


THƯƠNG HIỆU
Tất cả các tên doanh nghiệp, ký hiệu dịch vụ, biểu tượng, nhãn hiệu, thương hiệu, tên trang web và tên miền của SkypeVietnam (gọi chung là “Dấu hiệu”) đã và sẽ là tài sản độc quyền của SkypeVietnam và không một quy định nào trong thỏa thuận này cho phép quý khách sử dụng những Dấu hiệu đó.  


BẢN QUYỀN
Tất cả các Dịch vụ và/hoặc Tài liệu có trên trang Web đều được bảo hộ bởi thương hiệu, bản quyền, hoặc những luật sở hữu trí tuệ khác. Nghiêm cấm việc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Tài liệu trên trang Web mang tính thương mại, không cần phải có thỏa thuận trước bằng văn bản từ SkypeVietnam. Bất cứ việc sao chép hoặc phân phối Dịch vụ và/hoặc Tài liệu không tuân theo những điều khoản quy định ở đây đều bị pháp luật nghiêm cấm, và có thể bị phạt do phạm tội nghiêm trọng, phạm tội hình sự.


HÀNH ĐỘNG CỦA QUÝ KHÁCH
Quý khách đồng ý sử dụng Tài liệu và Dịch vụ với mục đích hợp pháp. Quý khách bị nghiêm cấm đăng tải, truyền tải thông qua trang web những tài liệu bất hợp pháp, gây thiệt hại, đe dọa, xúc phạm, làm phiền, phỉ bang, thô tục, tục tĩu, vấn đề tình dục, trần tục, mang tính thù hận, phân biệt đối xử, hoặc những tài liệu bị nghiêm cấm khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những tài liệu khuyến khích những việc làm bất hợp pháp. Nếu SkypeVietnam cho rằng quý khách có liên quan đến những hành vi kể trên, SkypeVietnam có thể, (i) gỡ bỏ những nội dung đó ra khỏi trang web; (ii) chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của quý khách hoặc việc sử dụng Tài liệu hoặc Dịch vụ; và/hoặc (iii) gửi những tài liệu đó, thông tin liên lạc của quý khách với SkypeVietnam, và những thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách tới  các cơ quan có thẩm quyền để điều tra hoặc truy tố.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ SkypeVietnam SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI (I) NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH BẤT NGỜ, DO HẬU QUẢ HOẶC GIÁN TIẾP (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI NHỮNG THIỆT HẠI DẪN ĐẾN THUA LỖ, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, THẤT LẠC CHƯƠNG TRÌNH, DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN VÀ NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU, HOẶC BẤT CỨ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI DỊCH VỤ HOẶC ĐƯỢC TẢI XUỐNG HAY LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB, NGAY CẢ KHI SkypeVietnam HAY ĐẠI DIỆN CỦA HỌ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, HOẶC (II) HAY BẤT CỨ KHIẾU NẠI NÀO VỀ VIỆC SAI SÓT, THIẾU SÓT, HAY KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TÀI LIỆU HAY NHỮNG THÔNG TIN TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB HOẶC TỪ NHỮNG TRANG LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB.

 
BỒI THƯỜNG
Quý khách đồng ý bồi thường, bênh vực và tôn trọng SkypeVietnam, nhân viên của họ, ban giám đốc, nhân viên, các đại lý, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và người cung cấp thông tin cho trang web, Dịch vụ hoặc Tài liệu khỏi những tổn thất, chi phí, thiệt hại và các khoản phí tốn, bao gồm cả khoản chi phí hợp lý trả cho luật sư, do sử dụng không đúng Dịch vụ hoặc Tài liệu, hoặc do vi phạm Thỏa thuận này. Quy định của đoạn này nhằm bảo vệ lợi ích của SkypeVietnam, nhân viên của họ, ban giám đốc, nhân viên, các đại lý, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và người cung cấp thông tin cho trang web, Dịch vụ hoặcTài liệu. Mỗi người trong những cá nhân hay pháp nhân này đều có quyền nhân danh bản thân họ đòi quyền lợi và áp dụng trực tiếp những quy định này với quý khách.


CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
Quý khách sẽ phải đồng ý việc SkypeVietnam có thể tùy ý chấm dứt hoạt động của mật khẩu, tài khoản của quý khách (hoặc bất cứ một phần nào trong đó) hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc Tài liệu vì bất cứ lý do nào, hoặc không vì một lý do nào. SkypeVietnam cũng có thể tùy ý và vào bất cứ thời điểm nào chấm dứt việc cung cấp Tài liệu, Dịch vụ, hoặc bất cứ một phần nào trong đó mà có thể thông báo hoặc không thông báo. Quý khách cũng sẽ phải đồng ý rằng việc chấm dứt truy cập Tài liệu hoặc Dịch vụ đối với quý khách có thể có hiệu lực mà không cần phải báo trước, và phải thừa nhận và đồng ý với việc SkypeVietnam có thể ngay lập tức ngừng kích hoạt hoặc xóa bỏ tài khoản và/hoặc những thanh công cụ để quý khách truy cập Tài liệu hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, quý khách phải đồng ý với việc SkypeVietnam sẽ không chịu trách nhiệm trước quý khách hay bất cứ một bên thứ ba nào do chấm dứt việc truy cập Dịch vụ hoặc Tài liệu.

LUẬT ÁP DỤNG; THẨM QUYỀN XÉT XỬ
Những Điều khoản sử dụng này sẽ được thực hiện và xây dựng phù hợp với luật của Bang New Jersey. Quý khách sẽ phải đồng ý rằng trong bất cứ hành động hay quy trình hợp pháp nào giữa quý khách và SkypeVietnam với bất cứ mục đích nào liên quan tới Thỏa thuận này, quý khách sẽ phải đệ trình lên bang có quyền tài phán đặc biệt và tòa án liên bang New Jersey và quý khách sẽ phải khước từ tất cả những quyền được bảo hộ trước tòa án. Bất cứ nguyên nhân nào dẫn đến hành động hay khiếu nại mà quý khách có thể có liên quan đến trang Web, Dịch vụ hoặc Tài liệu phải được tiến hành trong vòng một năm (1) năm kể từ khi khiếu nại hay nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh hoặc khiếu nại hay nguyên nhân dẫn đến hành động đó bị kháng biện. Việc SkypeVietnam không thể thực hiện hoặc thi hành một cách chặt chẽ những quy định của Điều khoản sử dụng này sẽ không được xem như là sự khước từ bất cứ quy định hay quyền nào khác. Không một hành động nào giữa các bên hay tập quán thương mại nào có thể sửa đổi quy định của những Điều khoản sử dụng này. SkypeVietnam có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của họ theo những Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ một bên thứ ba nào đó vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo cho quý khách.


SỐ TÀI KHOẢN VÀ SỐ NHẬN DẠNG CÁ NHÂN (PIN)
Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật về số tài khoản và/hoặc PIN của quý khách. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc sử dụng tài khoản cho dù nó có thực tế hay chỉ là biểu hiện được ủy quyền bởi quý khách.


THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT
Muốn biết SkypeVietnam bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách như thế nào, vui lòng xem phần Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nhưng lưu ý rằng bất cứ thông tin hay tài liệu nào không mang tính cá nhân được gửi tới SkypeVietnam thông thường sẽ được xem như KHÔNG bảo mật.


LUẬT KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU
Việc xuất và tái xuất Tài liệu của SkypeVietnam Materials bị kiểm soát bởi luật xuất khẩu và quy định của Việt Nam, bởi vì những quy định đó có thể được sửa đổi theo thời gian. Theo đó, quý khách phải chứng nhận rằng quý khách biết và sẽ tuân theo tất cả các quy tắc và quy định về luật xuất khẩu áp dụng, bao gồm trách nhiệm có được giấy phép xuất khẩu và tái xuất các Tài liệu tới bất cứ điểm đến nào yêu cầu có giấy phép xuất khẩu. Ngoài ra, các Tài liệu có thể không được xuất khẩu hoặc tái xuất tới Cuba, Iran, Iraq, Libya, Sudan, Taliban-khu vực kiểm soát của Afghanistan hoặc bất cứ quốc gia nào mà Việt Nam cấm xuất khẩu hàng hóa, công nghệ hoặc dịch vụ tới đó hoặc tới các công dân của những quốc gia đó, bất kể họ đang ở đâu. Hơn nữa, Phần mềm hay Tài liệu cũng không thể được phân phối tới những người có tên trong Bảng danh sách bị từ chối, Danh sách các thực thể, hoặc Danh sách công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt mà chính phủ Việt Nam đang áp dụng. Nếu muốn tải Phần mềm và/hoặc Tài liệu, quý khách sẽ phải chứng nhận rằng quý khách không phải là công dân của một trong những quốc gia có tên trong danh sách nói trên hoặc là công dân của bất cứ quốc gia nào mà Việt Nam cấm vận hàng hóa, dịch vụ hay công nghệ và phải chứng nhận rằng quý khách không phải người có tên trong Bảng danh sách bị từ chối, Danh sách các thực thể, hoặc Danh sách công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt.

Comments are closed.