Giá cước

Bạn có thể bấm vào đây Tra giá cước theo số điện thoại cần gọi

Hoặc bấm vào chữ cái đầu tiên của tên quốc gia bạn muốn gọi tới để xem giá cước chi tiết

đang tải…

Comments are closed.