Hướng dẫn gọi điện Skype Vietnam trên Windows, MacOS hoặc Linux

SkypeVietnam sử dụng chính phần mềm Skype trên máy tính và nick Skype có sẵn của bạn để gọi điện.

Vui lòng chú ý rằng, SkypeVietnam và Skype.com tuy cũng dùng phần mềm Skype và nick skype có sẵn để gọi, nhưng là 2 công ty hoàn toàn độc lập. Cách thực hiện cuộc gọi trên phần mềm Skype cũng khác nhau. Cách gọi của SkypeVietnam được hướng dẫn cụ thể tại đây: 

  • Bước 1 (chỉ làm 1 lần đầu tiên khi mới bắt đầu sử dụng): Add nick skype tổng đài là skypenguoiviet
  • Bước 2 (thực hiện mỗi lần muốn gọi): Gọi đến nick tổng đài skypenguoiviet, và nhập số cần gọi.
Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn bằng Slide hình ảnh bên dưới. 


Chú ý:

Comments are closed.