Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Team viewer

Team viewer là phần mềm truy cập máy tính từ xa rất hữu dụng. Phần mềm thường được sử dụng trong việc chăm sóc, hỗ trợ khách hàng từ xa.

Bấm vào đây để Tải phần mềm Team viewer mới nhất.

Bắt đầu cài đặt bằng cách chạy file TeamViewer_Setup vừa tải về máy, chọn Install:

Cài đặt team viewer bước 1


Chọn personal/ non-commercial use , và bấm Next:

Cài đặt team viewer bước 2


Chọn cả hai tùy chọn bên dưới sau đó bấm Next:

Cài đặt team viewer bước 3


Chọn No (default) sau đó bấm Next:

Cài đặt team viewer bước 4


Chọn Full access (recommended) sau đó bấm Next:

Cài đặt team viewer bước 5


Chọn Use TeamViewer VPN sau đó chọn  Next:

Cài đặt team viewer bước 6


Chọn  Next ở bước này:

Cài đặt team viewer bước 7


Chọn Finish để chương trình tự động cài đặt:

Cài đặt team viewer bước 8


Quá trình cài đặt diễn ra trong ít phút cho đến khi hoàn tất:

Cài đặt team viewer bước 9


Sau khi hoàn tất cài đặt và chạy Team viewer sẽ có giao diện như hình bên dưới:

Hướng dẫn cài đặt team viewer bước 10

Nếu bạn muốn người hỗ trợ truy cập vào máy của bạn thì bạn gửi thông tin “Your ID” và “Password” cho họ.
Còn nếu bạn muốn truy cập vào máy người khác cũng cài đặt Team view thì nhập ID của họ vào “Partner ID“.

SkypeVietnam team.

Comments are closed.